Władysław Sobański

Władysław Sobański, ur. w 1943 roku.

Syn Wacława i Marii z Komarów, wnuk Oskara Sobańskiego i Janiny z Domaniewskich, właścicieli majątku Zwedenówka na Podolu oraz Władysława Komara i Róży z Korybut-Woronieckich, właścicieli klucza bejsagolskiego na Litwie. Ożeniony z Izabelą Majewską, bezdzietny.

Ukończył studia magisterskie z zakresu finansów i podyplomowe na SGPiS (SGH). Ponad 40 lat pracy zawodowej piastował kierownicze stanowiska w branży w branży transportu miejskiego, krajowego i międzynarodowego. W trakcie zatrudnienia i po przejściu na emeryturę, pełnił różnorodne funkcje w kilku Radach Nadzorczych (w tym spółek giełdowych). Wieloletnie zaangażowany w działalności społecznej, jak np. spółdzielczość mieszkaniowa, sądownictwo, związki sportowe. Zaangażowany ponadto w świadczenie pomocy Rodakom na obczyźnie.

Członek PTZ od roku 2008. Honorowy obywatel miasta Bejsagoła. Współorganizator wyjazdów zorganizowanych dla grup ze środowiska ziemiańskiego na Kresy, wycieczek krajoznawczych i na narty. Będąc na emeryturze od 2014 roku rozpoczął aktywną pracę na rzecz PTZ, będąc członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego i Zarządu Głównego.