Tomasz Brzozowski

INŻ. TOMASZ MARCIN BRZOZOWSKI (Ur. 1941 w Warszawie)

Żonaty z Joanną Spirydonow, mają córkę i syna. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów (1967 r.). W latach 1967-1992 pracownik Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER). Kierownik Pracowni Pozyskiwania i Wstępnej Obróbki Mleka, później zastępca kierownika Zakładu Mechanizacji Chowu Zwierząt. Kierownik badań, oraz projektów i prac normalizacyjnych w dziedzinie maszyn, urządzeń i technologii stosowanych w chowie zwierząt. Współprojektant budynków inwentarskich dla krów i świń. Współautor Poradnika Budownictwa Inwentarskiego i podręcznika Mechanizacja Produkcji Zwierzęcej. Wykładowca w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr IBMER w Kłudzienku. Autor artykułów w prasie fachowej. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa. Lata 1989 do 1992 wiceprezes Testmer S.A.. Od 1992 do 2007 roku współwłaściciel firmy TOMA, autoryzowany dealer spółki DeLaval Sp.z o.o. Od 2006 roku emeryt.

Członek NSZZ Solidarność w IBMER od 1980 roku, w stanie wojennym skarbnik.

Członek Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego od 1990 roku.