Stanisław Ziemecki

(Ur. 1962 r.)

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Od 1989 roku członek zarządów i rad nadzorczych szeregu spółek prywatnych sektora SME.

Od 2001 roku aktywnie zaangażowany w wiele postępowań rewindykacyjnych dotyczących bezprawnych przejęć przez Państwo majątków z powołaniem się na przepisy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej i dekretu o przejęciu niektórych lasów na rzecz Skarbu Państwa oraz w badania prawne dotyczące tych dekretów.

Od 1974 roku członek Polskiego Związku Żeglarskiego. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.