Marcin Konrad Schirmer

MARCIN KONRAD SCHIRMER (Ur. 1963 w Warszawie)

Prywatny przedsiębiorca. Żonaty, dwoje dzieci. Absolwent SGGW-AR w Warszawie i Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA Academy na SGH w Warszawie.

Jeden z założycieli Ruchu Normalne Państwo-Organizacji Pożytku Publicznego, którego celem jest działanie na rzecz budowy Rzeczpospolitej jako państwa prawa. Troska o uczciwość i przejrzystość w życiu politycznym oraz zwiększenie roli obywatela w życiu publicznym.

Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

Autor książki Dwory i majątki ziemskie w okolicach Łomży (2007), będącej monografią majątków ziemskich i rodzin posesorów znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego. Autor artykułów w dzienniku Rzeczpospolita, roczniku ŁTN Studia łomżyńskie i w słowniku biograficznym Ziemianie polscy XX wieku. Członek redakcji i autor wielu artykułów w kwartalniku PTZ Wiadomości Ziemiańskie.

Uczestnik sesji naukowych poświęconych historii szlachty i ziemiaństwa organizowanych przez muzea w Siedlcach i Drozdowie pod Łomżą. Autor wystawy w Muzeum w Drozdowie Fenomen rodziny Lutosławskich-wystawa o ziemiaństwie łomżyńskim, poświęconej roli i historii okolicznego ziemiaństwa. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się kultura materialna i historia ziemiaństwa polskiego oraz dzieje architektury, ze szczególnym uwzględnieniem założeń rezydencjonalnych XVIII-XX w.