MACIEJ RYDEL

MACIEJ RYDEL (ur. 1943 w rodzinnym dworze w Dołuszycach k. Bochni)

Dokumentalista polskich dworów i historii ziemiaństwa. Właściciel  prywatnego zbioru ikonografii polskich dworów (m.in. 15 tys. fotografii). Autor książek „Jam dwór polski” (1993 i 1997) i „Oblicza polskiego dworu” (2003 i 2004, współautor St. Markowski), „Dwór-polska tożsamość” (2012) i „Wiejskie dwory i pałace rekomendowane przez PTZ” (2015-16).

Autor artykułów publikowanych w miesięczniku “Spotkania z Zabytkami”, dzienniku „Rzeczpospolita” oraz cyklu wykładów: „Dwory polskie i ich mieszkańcy”. Autor 20 wystaw fotograficznych na temat dworów, zorganizowanych w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Łańcucie, Ciechanowcu, Krośniewicach, Siedlcach, w Brukseli i w Jaszunach na Litwie.

Jego akwarele i fotografie są w zbiorach kolekcjonerów w Polsce i za granicą.

Wiceprezes Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kronikarz rodu Rydlów. Organizator zjazdu rodu Rydlów w 2000 roku w Krakowie / Bronowicach, z okazji 100-lecia najsłynniejszego polskiego wesela.

Wiceprezes zarządu Oddziału Gdańskiego PTZ.

Ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Doktorat na Uniwersytecie Gdańskim. Studia specjalistyczne z marketingu odbył w University of Lancaster (W. Brytania). Emerytowany nauczyciel akademicki –  wykładowca zarządzania marketingowego. Odbył szereg staży i wykładał gościnnie w W. Brytanii, Szwecji, Estonii, USA, Australii. Kierownik specjalności „Marketing” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1994 – 2008.

Założyciel Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (jedna z największych firm szkoleń menedżerskich w Polsce), jej wieloletni dyrektor programowy i wykładowca. Doradca ds. marketingu. Autor kilkunastu strategii marketingowych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Autor 5 książek i ponad 50 artykułów i referatów konferencyjnych na temat marketingu.

W 2014 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za działalność społeczną na rzecz ratowania dziedzictwa narodowego.